Online afspraak maken

Alternatieve geneeskunde

Osteopathie valt in de categorie alternatieve geneeskunde. Het is omwille van het woord 'alternatief' dat er nog steeds veel mensen wantrouwig blijven. Het is echter zo dat een behandelwijze ‘alternatief’ wordt genoemd op het moment dat het niet regulier is, dit is door de wet bepaald maar zegt niets over de behandelwijze op zich. Men moet het eerder bekijken als complementaire geneeskunde. Een geneeswijze die complementair is aan de klassieke geneeskunde. Vaak is er de verwarring met de 'kraker' of chiropractor. Chiropraxie is eveneens een alternatieve geneeswijze die zich enkel baseert op mobiliteitsverliezen in de wervelzuil. Het kraken of manipuleren is een techniek die ook in de osteopathie gebruikt kan worden naast vele andere technieken. Kortom beperkt chiropraxie zich tot de behandeling van de wervelzuil terwijl osteopathie ook o.a. de organen en de schedel behandelt en de relatie tussen de verschillende systemen.

Osteopathie wordt meer en meer bekend onder de bevolking. Steeds meer mensen doen beroep op een osteopaat. Eindelijk krijgt de osteopathie haar welverdiende erkenning en het respect waarop ze recht heeft. Niet enkel wordt rugpijn met succes behandeld zoals velen denken. Een brede waaier van fysische en psychische klachten, kwalen en ongemakken horen ook tot de werkingssfeer van de osteopathie. (zie indicaties)